موضوعات = شکل دهی
تولید کامپوزیت‌های پایه آلومینیومی از براده‌های بازیافتی به روش اکستروژن داغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/ijme.2024.432303.1889

حمیدرضا رضایی آشتیانی؛ حسین احسانی


استفاده از میدان مغناطیسی جهت کاهش بازگشت فنری در خمکاری ورق آلومینیوم 1050

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1403

10.22034/ijme.2024.434812.1912

حسین عیدی؛ ایمان ظهورکاری؛ مسعود رخش خورشید


مطالعۀ توزیع تنش‌پسماند در فرایند سوراخ‌کاری اصطکاکی در ورق‌های آلومینیوم 7075 با بکارگیری مدلسازی المان محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

10.22034/ijme.2024.436544.1920

علیرضا باقری بمی؛ محمد هنرپیشه


بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌های تولید شده Al1050-CNT با استفاده از روش اتصال فشاری قالب تجمعی (ACCB)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/ijme.2024.437634.1922

حسین جعفر زاده؛ احسان شالچی؛ محرم شاملی


انتخاب معیار شکست نرم مناسب جهت پیش‌بینی شکست در فرایند شکل‌دهی مجدد مقاطع دارای تاخوردگی

دوره 8، شماره 8، آبان 1400، صفحه 24-37

مازیار ظهرابی؛ حسن مسلمی نائینی؛ سیامک مزدک؛ حسین طالبی قادیکلایی


مطالعه تأثیر روش اکستروژن فشاری تناوبی هیدرواستاتیک لوله بر خواص آلیاژ آلومینیوم 5052

دوره 8، شماره 8، آبان 1400، صفحه 38-51

محمد افتخاری؛ قادر فرجی؛ مصطفی بهرامی؛ مجید بنی اسدی


مطالعه تجربی پرس‌کاری ورق‌های چندلایه فلز/کامپوزیت تقویت‌شده با الیاف شیشه و ذرات نانو رس

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 1-10

فرزاد برومند قهنویه؛ سیدمحمدحسین سیدکاشی؛ محمد حسین پل


پرس کاری لوله به کمک فشار سیال به عنوان روش جدید تغییر شکل پلاستیک شدید جهت تولید لوله های استحکام بالا

دوره 7، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1-13

علی اصغر ذوالفقاری درزی؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی؛ روح اله جماعتی


توسعه یک فرآیند جدید برای تغییر شکل پلاستیک شدید آلومینیوم 1050 به منظور بهبود خواص مکانیکی

دوره 7، شماره 4، تیر 1399، صفحه 19-29

بهزاد اکبرزاده؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی؛ روح اله جماعتی؛ محمد جواد میرنیا