کلیدواژه‌ها = تحلیل تجربی و تئوری
بررسی تجربی و تئوری یاتاقان کفشک لولایی جهت کاربرد در موتورهای توربینی دور بالای هوایی

دوره 9، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 23-32

10.22034/ijme.2022.160056

اصغر مهدیان؛ بهروز شهریاری؛ محمد رضا شیخی؛ مجتبی اسماعیلیان