نویسنده = عباس مزیدی
تحلیل ارتعاشات سیم برش در دستگاه وایرکات

دوره 10، شماره 4، تیر 1402، صفحه 17-26

10.22034/ijme.2023.401485.1795

وحید زارع؛ عباس مزیدی؛ قاسم امیریان


بررسی پایداری لرزه میکرو فرز دندان‌پزشکی در لایه‌های مینا و عاج

دوره 7، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1-13

علی مختاری؛ عباس مزیدی؛ محمد مهدی جلیلی


شبیه‌سازی و مدل‌سازی نیرو و ارتعاشات فرز دندان‌پزشکی در لایه‌های مینا و عاج

دوره 6، شماره 8، بهمن 1398، صفحه 43-53

فاطمه ریاحی؛ عباس مزیدی؛ محمد مهدی جلیلی؛ علی مختاری