نویسنده = علی فضلی
ردیف ‌چینی نازل سوخت گازی در توربین‌های نیروگاهی باهدف کنترل اختلاف دمایی و بر اساس حجم سوخت گازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/ijme.2024.428239.1883

پرویز اسدی؛ علی فضلی؛ حسین جعفرزاده؛ حسین ملکی


اثر هندسه قالب در استحکام اتصال ورق‌های ‌آلومینیوم 3105 متصل شده با فرایند کلینچینگ

دوره 7، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 10-23

محمدحسین میرزائی؛ علی فضلی؛ پرویز اسدی؛ مهدی سلطان پور