نویسنده = رضا اسلامی فارسانی
ارزیابی قابلیت جذب انرژی چند لایه اپوکسی-الیاف شیشه/آلومینیوم پس از قرارگیری در سیکل‌های گرمایشی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 30-40

10.22034/ijme.2022.157560

محمد عسکری؛ مهرداد جوادی؛ رضا اسلامی فارسانی؛ عبدالرضا گرانمایه


بررسی فصل مشترک و رفتار ضربه شارپی چندلایه های الیاف/ فلز حاوی نانوصفحات گرافن و الیاف هیبریدی شیشه/ کولار

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 10-19

سید نوید حسینی آب بندانک؛ مهدی عبدالهی آذغان؛ رضا اسلامی فارسانی


بررسی تجربی رفتار کششی کامپوزیت پلیمری خودترمیم شونده تحت اثر سیکل های گرمایشی

دوره 5، شماره 2، مهر و آبان 1397، صفحه 18-25

سیدمحمدرضا خلیلی؛ محسن زارعی؛ رضا اسلامی فارسانی؛ محمدرضا زمانی


بررسی تجربی رفتار خمشی کامپوزیت‌های لایه‌ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت حاوی نانوذرات رس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-54

فرید بهاری سامبران؛ رضا اسلامی فارسانی؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری


مطالعه تجربی تاثیر سیکل سرمایشی و اصلاح سطحی فلز بر خواص خمشی کامپوزیت لایه ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 15-24

مهدی عبدالهی آذغان؛ فردین اصغری آرپاتپه؛ رضا اسلامی فارسانی