نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی تجربی و عددی فرآیند تنش‌زدایی ارتعاشی در یک اتصال جوشی T شکل

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 43-53

10.22034/ijme.2022.155985

پوریا شه فراق؛ محمدرضا فراهانی؛ مجید صفرآبادی؛ مجید فرهنگ


به کارگیری تکنیک حرارت نگاری پالسی در ارزیابی عیوب خوردگی در ورق‌های فولادی

دوره 7، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 24-32

علیرضا احمدی؛ محمدرضا فراهانی؛ امیررضا اردبیلی


مطالعه تجربی اثر ارتعاشات هارمونیک بر آزادسازی تنش در اتصال جوشی لوله فولادی AISI-1021

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 1-7

امیرحسین زمانپور؛ محمدرضا فراهانی؛ مجید فرهنگ؛ نوید وفا


گرمانگاری کانال های خنک کاری با استفاده از حرارت دهی با بخار

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-44

محمد مصطفی خلیلی؛ محمدرضا فراهانی؛ سعید اصغری