نویسنده = ���������� ����������
بهبود خواص سایشی و ریزساختاری آلیاژ پیستون با استفاده از ذرات تقویت کننده ZrO2

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 52-59

10.22034/ijme.2022.157562

حسین رحیمی آسیابرکی؛ مصطفی اکبری؛ پرویز اسدی