نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون خمش بررسی تجربی رفتار خمشی کامپوزیت‌های لایه‌ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت حاوی نانوذرات رس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • آزمون غیر مخرب توسعه آزمون غیر مخرب حرارت نگاری مادون قرمز مدوله شده در عیب یابی مواد مرکب به وسیله فیلتر آشکار ساز لبه و ریخت شناسی توصیفی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]
 • آشکار‌ساز لبه توسعه آزمون غیر مخرب حرارت نگاری مادون قرمز مدوله شده در عیب یابی مواد مرکب به وسیله فیلتر آشکار ساز لبه و ریخت شناسی توصیفی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]
 • آلومینیوم بررسی تاثیر حرارت بر رفتار کششی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Al-3 vol% SiC [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-8]
 • آلیاژ آلومینیوم 6061 اثر فرایند اصطکاکی اغتشاشی با تعداد پاس مختلف بر خواص مکانیکی، سایشی و خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 12-21]
 • آلیاژهای حافظه‌دار طراحی و ساخت مکانیزم دو درجه‌ی آزادی انگشت انسان به کمک آلیاژهای حافظه‌دار با قابلیت کنترل برخط نیرو توسط کامپیوتر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 44-55]

ا

 • ابزار غلتکی مدلسازی عددی ابزارهای غلتکی جوشکاری فراصوتی مواد گرمانرم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 26-33]
 • اصلاح سطحی بررسی تجربی رفتار خمشی کامپوزیت‌های لایه‌ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت حاوی نانوذرات رس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • اکستروژن گرم بررسی تاثیر حرارت بر رفتار کششی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Al-3 vol% SiC [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-8]
 • الکترود پرکروم-کربن تاثیر حضور لایه میانی فولاد زنگ نزن آستنیتی309 بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد ساده کربنیSt52 روکش کاری شده با الکترود پرکروم-کربن به روش جوشکاری ذوبی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 34-42]
 • الگوریتم رقابت استعماری بهینه‌سازی همزمان زبری سطح و نرخ برداشت ماده در تراشکاری خشک سوپرآلیاژ اینکونل600 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 1-11]
 • الیاف بازالت بررسی تجربی رفتار خمشی کامپوزیت‌های لایه‌ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت حاوی نانوذرات رس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • انتقال دهنده مدلسازی عددی ابزارهای غلتکی جوشکاری فراصوتی مواد گرمانرم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 26-33]
 • انکودر خازنی بهبود قدرت تشخیص یک انکودر خازنی خطی با لغزنده نامقید [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 1-12]
 • انکودر خطی بهبود قدرت تشخیص یک انکودر خازنی خطی با لغزنده نامقید [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 1-12]
 • انگشت مصنوعی طراحی و ساخت مکانیزم دو درجه‌ی آزادی انگشت انسان به کمک آلیاژهای حافظه‌دار با قابلیت کنترل برخط نیرو توسط کامپیوتر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 44-55]
 • اینکونل 600 بهینه‌سازی همزمان زبری سطح و نرخ برداشت ماده در تراشکاری خشک سوپرآلیاژ اینکونل600 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 1-11]

ب

 • بازرسی موقعیت دهی سطوح با فرم آزاد به کمک ناحیه بندی سطح و الگوریتم ژنتیک [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 22-31]
 • بهینه سازی بهینه سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری نقطه ای مقاومتی آلیاژ منیزیم AZ61 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 44-51]
 • بهینه سازی بهینه‌سازی رفتار خمشی چندلایه‌های کامپوزیتی گرمانرم پلی‌کربنات/شیشه با روش تاگوچی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 37-43]
 • بهینه‌سازی با روش باکس‌- بنکن بهینه‌سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای برای دستیابی به بیش‌ترین نیروی شکست [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 13-27]
 • بهینه‌سازی چند هدفه بهینه‌سازی همزمان زبری سطح و نرخ برداشت ماده در تراشکاری خشک سوپرآلیاژ اینکونل600 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 1-11]

پ

 • پارامترهای دمایی بهینه سازی گرادیان حرارتی با تغییر پارامترهای دمایی برای فرآیند ساخت افزودنی به کمک لیزر بر پایه پودر پلی آمید-12 با استفاده از مدل عددی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 26-36]
 • پدیده خودترمیمی بررسی تجربی رفتار کششی کامپوزیت پلیمری خودترمیم شونده تحت اثر سیکل های گرمایشی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 18-25]
 • پردازش تصویر کنترل ابعادی ذرات شن و ماسه بر اساس استاندرد ملی ایران با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 52-62]
 • پرس گرم بهینه‌سازی رفتار خمشی چندلایه‌های کامپوزیتی گرمانرم پلی‌کربنات/شیشه با روش تاگوچی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 37-43]
 • پلی کاپرولاکتون تاثیر روش ساخت و خواص فاز سفت بر عملکرد ترموویسکوالاستیک پلیمر حافظه‎‍دار بر پایه پلی‌یورتان مورد استفاده در داربست‌های پزشکی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 32-43]
 • پلی‌یورتان تاثیر روش ساخت و خواص فاز سفت بر عملکرد ترموویسکوالاستیک پلیمر حافظه‎‍دار بر پایه پلی‌یورتان مورد استفاده در داربست‌های پزشکی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 32-43]
 • پودر فلز بررسی عملی قطعات تولید شده به‌وسیله سامانه نمونه سازی سریع از نوع ذوب لیزری مخلوط پودر آهن و مس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]

ت

 • تشخیص پدیده چتر روشی جدید در پیش‏ بینی و کنترل تجربی پدیده چتر در فرایند داخل‏ تراشی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 56-73]
 • تعداد پاس اثر فرایند اصطکاکی اغتشاشی با تعداد پاس مختلف بر خواص مکانیکی، سایشی و خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 12-21]
 • تفتجوشی انتخابی به کمک لیزر بهینه سازی گرادیان حرارتی با تغییر پارامترهای دمایی برای فرآیند ساخت افزودنی به کمک لیزر بر پایه پودر پلی آمید-12 با استفاده از مدل عددی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 26-36]
 • تفجوشی لیزری مستقیم پودر فلز بررسی عملی قطعات تولید شده به‌وسیله سامانه نمونه سازی سریع از نوع ذوب لیزری مخلوط پودر آهن و مس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • تقسیم‌بندی سطح موقعیت دهی سطوح با فرم آزاد به کمک ناحیه بندی سطح و الگوریتم ژنتیک [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 22-31]
 • تنش بازیابی تاثیر روش ساخت و خواص فاز سفت بر عملکرد ترموویسکوالاستیک پلیمر حافظه‎‍دار بر پایه پلی‌یورتان مورد استفاده در داربست‌های پزشکی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 32-43]
 • تنش پسماند بهینه سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری نقطه ای مقاومتی آلیاژ منیزیم AZ61 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 44-51]
 • تورق اثر ویژگی‌های هندسی مته بر تورق و خطای قطری سوراخ‌های ایجاد شده در ورق نازک کامپوزیت کولار-اپوکسی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 9-17]
 • توصیف‌گر سری فوریه کنترل ابعادی ذرات شن و ماسه بر اساس استاندرد ملی ایران با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 52-62]

ج

 • جنس صفحه پشتیبان بهینه‌سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای برای دستیابی به بیش‌ترین نیروی شکست [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 13-27]
 • جوش سر به سر تعیین تجربی اثر موقعیت بر خواص مکانیکی و متالورژیکی جوش سر به سر چند پاسه لوله فولادکم آلیاژ استحکام بالا در خطوط انتقال گاز طبیعی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 13-25]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای بهینه‌سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای برای دستیابی به بیش‌ترین نیروی شکست [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 13-27]
 • جوشکاری فراصوتی پیوسته مدلسازی عددی ابزارهای غلتکی جوشکاری فراصوتی مواد گرمانرم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 26-33]
 • جوش نقطه ای مقاومتی بهینه سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری نقطه ای مقاومتی آلیاژ منیزیم AZ61 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 44-51]

چ

 • چند لایه های الیاف- فلز بررسی تجربی رفتار خمشی کامپوزیت‌های لایه‌ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت حاوی نانوذرات رس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]

ح

 • حافظه‌دار تاثیر روش ساخت و خواص فاز سفت بر عملکرد ترموویسکوالاستیک پلیمر حافظه‎‍دار بر پایه پلی‌یورتان مورد استفاده در داربست‌های پزشکی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 32-43]
 • حالت شکست اتصالات بهینه‌سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای برای دستیابی به بیش‌ترین نیروی شکست [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 13-27]
 • حرارت بررسی تاثیر حرارت بر رفتار کششی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Al-3 vol% SiC [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-8]
 • حرارت‌نگاری توسعه آزمون غیر مخرب حرارت نگاری مادون قرمز مدوله شده در عیب یابی مواد مرکب به وسیله فیلتر آشکار ساز لبه و ریخت شناسی توصیفی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]

خ

 • خطای قطری سوراخ اثر ویژگی‌های هندسی مته بر تورق و خطای قطری سوراخ‌های ایجاد شده در ورق نازک کامپوزیت کولار-اپوکسی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 9-17]
 • خطوط انتقال گاز طراحی و ساخت سیستم بازرسی نشتی شار مغناطیسی برای تشخیص خوردگی پیتینگ در خطوط انتقال گاز [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 43-49]
 • خطوط انتقال گاز تعیین تجربی اثر موقعیت بر خواص مکانیکی و متالورژیکی جوش سر به سر چند پاسه لوله فولادکم آلیاژ استحکام بالا در خطوط انتقال گاز طبیعی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 13-25]
 • خواص سایشی اثر فرایند اصطکاکی اغتشاشی با تعداد پاس مختلف بر خواص مکانیکی، سایشی و خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 12-21]
 • خوردگی اثر فرایند اصطکاکی اغتشاشی با تعداد پاس مختلف بر خواص مکانیکی، سایشی و خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 12-21]

د

 • دانه‌بندی ذرات شن و ماسه کنترل ابعادی ذرات شن و ماسه بر اساس استاندرد ملی ایران با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 52-62]
 • دکمه جوش بهینه سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری نقطه ای مقاومتی آلیاژ منیزیم AZ61 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 44-51]

ذ

 • ذرات شن و ماسه کنترل ابعادی ذرات شن و ماسه بر اساس استاندرد ملی ایران با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 52-62]
 • ذوب پودر از طریق ذوب لیزری بررسی عملی قطعات تولید شده به‌وسیله سامانه نمونه سازی سریع از نوع ذوب لیزری مخلوط پودر آهن و مس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]

ر

 • رفتار خمشی بهینه‌سازی رفتار خمشی چندلایه‌های کامپوزیتی گرمانرم پلی‌کربنات/شیشه با روش تاگوچی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 37-43]
 • رفتار کششی بررسی تجربی رفتار کششی کامپوزیت پلیمری خودترمیم شونده تحت اثر سیکل های گرمایشی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 18-25]
 • روش تاگوچی بهینه‌سازی رفتار خمشی چندلایه‌های کامپوزیتی گرمانرم پلی‌کربنات/شیشه با روش تاگوچی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 37-43]
 • ریخت‌شناسی توصیفی توسعه آزمون غیر مخرب حرارت نگاری مادون قرمز مدوله شده در عیب یابی مواد مرکب به وسیله فیلتر آشکار ساز لبه و ریخت شناسی توصیفی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]

ز

 • زبری سطح بهینه‌سازی همزمان زبری سطح و نرخ برداشت ماده در تراشکاری خشک سوپرآلیاژ اینکونل600 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 1-11]
 • زمینه گرمانرم بهینه‌سازی رفتار خمشی چندلایه‌های کامپوزیتی گرمانرم پلی‌کربنات/شیشه با روش تاگوچی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 37-43]

س

 • ساخت افزودنی بهینه سازی گرادیان حرارتی با تغییر پارامترهای دمایی برای فرآیند ساخت افزودنی به کمک لیزر بر پایه پودر پلی آمید-12 با استفاده از مدل عددی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 26-36]
 • سایش تاثیر حضور لایه میانی فولاد زنگ نزن آستنیتی309 بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد ساده کربنیSt52 روکش کاری شده با الکترود پرکروم-کربن به روش جوشکاری ذوبی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 34-42]
 • سخت کاری سطحی تاثیر حضور لایه میانی فولاد زنگ نزن آستنیتی309 بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد ساده کربنیSt52 روکش کاری شده با الکترود پرکروم-کربن به روش جوشکاری ذوبی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 34-42]
 • سطوح با فرم آزاد موقعیت دهی سطوح با فرم آزاد به کمک ناحیه بندی سطح و الگوریتم ژنتیک [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 22-31]
 • سوراخکاری اثر ویژگی‌های هندسی مته بر تورق و خطای قطری سوراخ‌های ایجاد شده در ورق نازک کامپوزیت کولار-اپوکسی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 9-17]
 • سیکل های گرمایشی بررسی تجربی رفتار کششی کامپوزیت پلیمری خودترمیم شونده تحت اثر سیکل های گرمایشی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 18-25]

ش

 • شبکه عصبی بهینه‌سازی همزمان زبری سطح و نرخ برداشت ماده در تراشکاری خشک سوپرآلیاژ اینکونل600 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 1-11]
 • شبیه‌سازی اجزا محدود مدلسازی عددی ابزارهای غلتکی جوشکاری فراصوتی مواد گرمانرم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 26-33]
 • شبیه‎سازی اجزای محدود بررسی عددی و تجربی عیب چین‎خوردگی لبه در فرآیند شکل‎دهی غلتکی سرد مقاطع عریض [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 28-36]
 • شکل‎دهی غلتکی سرد بررسی عددی و تجربی عیب چین‎خوردگی لبه در فرآیند شکل‎دهی غلتکی سرد مقاطع عریض [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 28-36]
 • شکل دهی ورق های فولادی ارزیابی تجربی خیز و اعوجاج زاویه ای ورق های فولادی st37 پس از گرمایش خطی القایی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-44]
 • شکل شناسی کنترل ابعادی ذرات شن و ماسه بر اساس استاندرد ملی ایران با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 52-62]

ع

 • عیب چین‎خوردگی لبه بررسی عددی و تجربی عیب چین‎خوردگی لبه در فرآیند شکل‎دهی غلتکی سرد مقاطع عریض [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 28-36]

ف

 • فرآیند گرمایش خطی ارزیابی تجربی خیز و اعوجاج زاویه ای ورق های فولادی st37 پس از گرمایش خطی القایی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-44]
 • فرایند اصطکاکی اغتشاشی اثر فرایند اصطکاکی اغتشاشی با تعداد پاس مختلف بر خواص مکانیکی، سایشی و خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 12-21]
 • فرایند داخل‏ تراشی روشی جدید در پیش‏ بینی و کنترل تجربی پدیده چتر در فرایند داخل‏ تراشی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 56-73]
 • فولاد ساده کربنیSt52 تاثیر حضور لایه میانی فولاد زنگ نزن آستنیتی309 بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد ساده کربنیSt52 روکش کاری شده با الکترود پرکروم-کربن به روش جوشکاری ذوبی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 34-42]
 • فولاد کم آلیاژ استحکام بالا تعیین تجربی اثر موقعیت بر خواص مکانیکی و متالورژیکی جوش سر به سر چند پاسه لوله فولادکم آلیاژ استحکام بالا در خطوط انتقال گاز طبیعی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 13-25]

ق

 • قدرت تشخیص بهبود قدرت تشخیص یک انکودر خازنی خطی با لغزنده نامقید [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 1-12]

ک

 • کامپوزیت اپوکسی- الیاف شیشه بررسی تجربی رفتار کششی کامپوزیت پلیمری خودترمیم شونده تحت اثر سیکل های گرمایشی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 18-25]
 • کرنش بازیابی تاثیر روش ساخت و خواص فاز سفت بر عملکرد ترموویسکوالاستیک پلیمر حافظه‎‍دار بر پایه پلی‌یورتان مورد استفاده در داربست‌های پزشکی [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 32-43]
 • کنترل پدیده چتر روشی جدید در پیش‏ بینی و کنترل تجربی پدیده چتر در فرایند داخل‏ تراشی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 56-73]
 • کنترل مدل مبنا طراحی و ساخت مکانیزم دو درجه‌ی آزادی انگشت انسان به کمک آلیاژهای حافظه‌دار با قابلیت کنترل برخط نیرو توسط کامپیوتر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 44-55]
 • کنترل نیرو طراحی و ساخت مکانیزم دو درجه‌ی آزادی انگشت انسان به کمک آلیاژهای حافظه‌دار با قابلیت کنترل برخط نیرو توسط کامپیوتر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 44-55]
 • کولار 49 اثر ویژگی‌های هندسی مته بر تورق و خطای قطری سوراخ‌های ایجاد شده در ورق نازک کامپوزیت کولار-اپوکسی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 9-17]

گ

 • گرادیان حرارتی بهینه سازی گرادیان حرارتی با تغییر پارامترهای دمایی برای فرآیند ساخت افزودنی به کمک لیزر بر پایه پودر پلی آمید-12 با استفاده از مدل عددی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 26-36]
 • گرمایش القایی ارزیابی تجربی خیز و اعوجاج زاویه ای ورق های فولادی st37 پس از گرمایش خطی القایی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 37-44]

ل

 • لایه میانی فولاد زنگ نزن309 تاثیر حضور لایه میانی فولاد زنگ نزن آستنیتی309 بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد ساده کربنیSt52 روکش کاری شده با الکترود پرکروم-کربن به روش جوشکاری ذوبی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 34-42]
 • لغزنده نامقید بهبود قدرت تشخیص یک انکودر خازنی خطی با لغزنده نامقید [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 1-12]

م

 • متالورژی پودر بررسی تاثیر حرارت بر رفتار کششی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Al-3 vol% SiC [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-8]
 • مته اثر ویژگی‌های هندسی مته بر تورق و خطای قطری سوراخ‌های ایجاد شده در ورق نازک کامپوزیت کولار-اپوکسی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 9-17]
 • مدل المان محدود بهینه سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری نقطه ای مقاومتی آلیاژ منیزیم AZ61 [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 44-51]
 • مدلسازی اجزاء محدود بهینه سازی گرادیان حرارتی با تغییر پارامترهای دمایی برای فرآیند ساخت افزودنی به کمک لیزر بر پایه پودر پلی آمید-12 با استفاده از مدل عددی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 26-36]
 • مدلسازی المان محدود طراحی و ساخت سیستم بازرسی نشتی شار مغناطیسی برای تشخیص خوردگی پیتینگ در خطوط انتقال گاز [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 43-49]
 • مدولاسیون توسعه آزمون غیر مخرب حرارت نگاری مادون قرمز مدوله شده در عیب یابی مواد مرکب به وسیله فیلتر آشکار ساز لبه و ریخت شناسی توصیفی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]
 • مقاطع عریض بررسی عددی و تجربی عیب چین‎خوردگی لبه در فرآیند شکل‎دهی غلتکی سرد مقاطع عریض [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 28-36]
 • مواد گرما نرم مدلسازی عددی ابزارهای غلتکی جوشکاری فراصوتی مواد گرمانرم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 26-33]
 • موقعیت دهی موقعیت دهی سطوح با فرم آزاد به کمک ناحیه بندی سطح و الگوریتم ژنتیک [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 22-31]

ن

 • نانوذرات رس بررسی تجربی رفتار خمشی کامپوزیت‌های لایه‌ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت حاوی نانوذرات رس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • نانوکامپوزیت بررسی تاثیر حرارت بر رفتار کششی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Al-3 vol% SiC [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-8]
 • نشتی شار مغناطیسی طراحی و ساخت سیستم بازرسی نشتی شار مغناطیسی برای تشخیص خوردگی پیتینگ در خطوط انتقال گاز [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 43-49]
 • نمونه سازی سریع بررسی عملی قطعات تولید شده به‌وسیله سامانه نمونه سازی سریع از نوع ذوب لیزری مخلوط پودر آهن و مس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • نیروی شکست بهینه‌سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای برای دستیابی به بیش‌ترین نیروی شکست [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 13-27]