نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتصالات همجنس محاسبه و اندازه‌گیری تنش‌های پسماند در لوله‌های فولاد زنگ‌نزن و بررسی تأثیر ضخامت دیواره بر توزیع تنش‌ها [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 61-68]
 • اصلاح سطحی مطالعه تجربی تاثیر سیکل سرمایشی و اصلاح سطحی فلز بر خواص خمشی کامپوزیت لایه ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 15-24]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی محرکه‌ای جدید جهت تحریک یک نمونه شیر هیدرولیکی خطی صنعتی و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • الیاف بازالت مطالعه تجربی تاثیر سیکل سرمایشی و اصلاح سطحی فلز بر خواص خمشی کامپوزیت لایه ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 15-24]
 • ایمپلنت بررسی میزان خوردگی الکتروشیمیایی ایمپلنت های پزشکی تیتانیوم و فولاد ضد زنگ ساخته شده به روش ماشین کاری و ذوب انتخابی با پرتو لیزر در شرایط سطحی متفاوت [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 24-38]

ب

 • باریم تیتانات بررسی تجربی خاصیت پیزوالکتریک باریم تیتانات در کاشتنی ها و داربست سه بعدی استخوانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-9]
 • بازگشت فنری بررسی عددی و آزمایشگاهی بازگشت فنری در پیچش مقاطع مستطیلی جدار نازک و استخراج رابطه تجربی-عددی جهت پیش‌بینی زاویه فنری با فرض رفتار کرنش سخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 38-43]

پ

 • پارامتر لارسون- میلر تمدید عمر پره های مستعمل توربین با اعمال فشار هیدرو استاتیک گرم [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 39-50]
 • پارامترهای سوراخکاری بررسی پارامترهای موثر بر آسیب های وارده به ساندویچ پنل کامپوزیتی در حین فرآیند سوراخکاری [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 51-60]
 • پانل ساندویچی کامپوزیتی بررسی پارامترهای موثر بر آسیب های وارده به ساندویچ پنل کامپوزیتی در حین فرآیند سوراخکاری [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 51-60]
 • پرس کاری ایزو استاتیک داغ تمدید عمر پره های مستعمل توربین با اعمال فشار هیدرو استاتیک گرم [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 39-50]
 • پیچش بررسی عددی و آزمایشگاهی بازگشت فنری در پیچش مقاطع مستطیلی جدار نازک و استخراج رابطه تجربی-عددی جهت پیش‌بینی زاویه فنری با فرض رفتار کرنش سخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 38-43]
 • پیزوالکتریک بررسی تجربی خاصیت پیزوالکتریک باریم تیتانات در کاشتنی ها و داربست سه بعدی استخوانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-9]

ت

 • تحلیل اجزاء محدود طراحی محرکه‌ای جدید جهت تحریک یک نمونه شیر هیدرولیکی خطی صنعتی و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • تحلیل اجزاء محدود بررسی عددی و آزمایشگاهی بازگشت فنری در پیچش مقاطع مستطیلی جدار نازک و استخراج رابطه تجربی-عددی جهت پیش‌بینی زاویه فنری با فرض رفتار کرنش سخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 38-43]
 • تحلیل اجزای محدود محاسبه و اندازه‌گیری تنش‌های پسماند در لوله‌های فولاد زنگ‌نزن و بررسی تأثیر ضخامت دیواره بر توزیع تنش‌ها [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 61-68]
 • ترکیب آهنربایی هالبک طراحی محرکه‌ای جدید جهت تحریک یک نمونه شیر هیدرولیکی خطی صنعتی و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید مقایسه مشخصات خروجی فرآیندهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی و تخلیه الکتریکی به کمک پودر آلومینیوم بر روی ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 25-37]
 • تنش‌های پسماند محاسبه و اندازه‌گیری تنش‌های پسماند در لوله‌های فولاد زنگ‌نزن و بررسی تأثیر ضخامت دیواره بر توزیع تنش‌ها [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 61-68]

ج

 • جنس ماده و روش ساخت بررسی میزان خوردگی الکتروشیمیایی ایمپلنت های پزشکی تیتانیوم و فولاد ضد زنگ ساخته شده به روش ماشین کاری و ذوب انتخابی با پرتو لیزر در شرایط سطحی متفاوت [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 24-38]
 • جوشکاری بررسی تاثیر نیرو در حین ارتعاشات زیر رزونانس بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد ساده کربنی جوشکاری شده تحت فرآیند GMAW [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 10-14]
 • جوشکاری قوسی الکترود پوشش‌دار رفتار مکانیکی لایه سطحیFe/TiC ایجاد شده بوسیله جوشکاری قوس الکترود پوشش‌دار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 44-53]

خ

 • خواص خمشی مطالعه تجربی تاثیر سیکل سرمایشی و اصلاح سطحی فلز بر خواص خمشی کامپوزیت لایه ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 15-24]
 • خواص مکانیکی بررسی تاثیر نیرو در حین ارتعاشات زیر رزونانس بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد ساده کربنی جوشکاری شده تحت فرآیند GMAW [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 10-14]
 • خوردگی الکتروشیمیایی بررسی میزان خوردگی الکتروشیمیایی ایمپلنت های پزشکی تیتانیوم و فولاد ضد زنگ ساخته شده به روش ماشین کاری و ذوب انتخابی با پرتو لیزر در شرایط سطحی متفاوت [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 24-38]

د

 • داخل‏ تراشی بررسی کمی نیروها در فرایند داخل‏ تراشی و ارائه روش جدید برای محاسبه نیروی نوک ابزار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 10-23]
 • داربست استخوانی بررسی تجربی خاصیت پیزوالکتریک باریم تیتانات در کاشتنی ها و داربست سه بعدی استخوانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-9]

ر

 • رابطه مانکمن-گرانت تمدید عمر پره های مستعمل توربین با اعمال فشار هیدرو استاتیک گرم [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 39-50]
 • ریز ساختار رفتار مکانیکی لایه سطحیFe/TiC ایجاد شده بوسیله جوشکاری قوس الکترود پوشش‌دار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 44-53]
 • ریزساختار بررسی تاثیر نیرو در حین ارتعاشات زیر رزونانس بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد ساده کربنی جوشکاری شده تحت فرآیند GMAW [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 10-14]
 • ریزساختار پره تمدید عمر پره های مستعمل توربین با اعمال فشار هیدرو استاتیک گرم [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 39-50]

ز

 • زبری سطح مقایسه مشخصات خروجی فرآیندهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی و تخلیه الکتریکی به کمک پودر آلومینیوم بر روی ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 25-37]

س

 • سایش رفتار مکانیکی لایه سطحیFe/TiC ایجاد شده بوسیله جوشکاری قوس الکترود پوشش‌دار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 44-53]
 • سیکل سرمایشی مطالعه تجربی تاثیر سیکل سرمایشی و اصلاح سطحی فلز بر خواص خمشی کامپوزیت لایه ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 15-24]

ش

 • شرایط سطحی بررسی میزان خوردگی الکتروشیمیایی ایمپلنت های پزشکی تیتانیوم و فولاد ضد زنگ ساخته شده به روش ماشین کاری و ذوب انتخابی با پرتو لیزر در شرایط سطحی متفاوت [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 24-38]
 • شیر سروو هیدرولیک طراحی محرکه‌ای جدید جهت تحریک یک نمونه شیر هیدرولیکی خطی صنعتی و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]

ض

 • ضخامت دیواره محاسبه و اندازه‌گیری تنش‌های پسماند در لوله‌های فولاد زنگ‌نزن و بررسی تأثیر ضخامت دیواره بر توزیع تنش‌ها [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 61-68]

ع

 • عمر خزشی تمدید عمر پره های مستعمل توربین با اعمال فشار هیدرو استاتیک گرم [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 39-50]

ف

 • فاکتور الیاف برش نخورده بررسی پارامترهای موثر بر آسیب های وارده به ساندویچ پنل کامپوزیتی در حین فرآیند سوراخکاری [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 51-60]
 • فاکتور تورق بررسی پارامترهای موثر بر آسیب های وارده به ساندویچ پنل کامپوزیتی در حین فرآیند سوراخکاری [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 51-60]
 • فرکانس زیر رزونانس بررسی تاثیر نیرو در حین ارتعاشات زیر رزونانس بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد ساده کربنی جوشکاری شده تحت فرآیند GMAW [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 10-14]
 • فرکانس طبیعی بررسی تاثیر نیرو در حین ارتعاشات زیر رزونانس بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد ساده کربنی جوشکاری شده تحت فرآیند GMAW [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 10-14]
 • فولاد ساده کربنی رفتار مکانیکی لایه سطحیFe/TiC ایجاد شده بوسیله جوشکاری قوس الکترود پوشش‌دار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 44-53]

ک

 • کاشتنی بررسی تجربی خاصیت پیزوالکتریک باریم تیتانات در کاشتنی ها و داربست سه بعدی استخوانی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-9]
 • کامپوزیت سطحی Fe/TiC رفتار مکانیکی لایه سطحیFe/TiC ایجاد شده بوسیله جوشکاری قوس الکترود پوشش‌دار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 44-53]
 • کامپوزیت لایه ای الیاف- فلز مطالعه تجربی تاثیر سیکل سرمایشی و اصلاح سطحی فلز بر خواص خمشی کامپوزیت لایه ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 15-24]

م

 • ماشینکاری تخلیه الکتریکی به کمک پودر مقایسه مشخصات خروجی فرآیندهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی و تخلیه الکتریکی به کمک پودر آلومینیوم بر روی ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 25-37]
 • مقاطع جدار نازک بررسی عددی و آزمایشگاهی بازگشت فنری در پیچش مقاطع مستطیلی جدار نازک و استخراج رابطه تجربی-عددی جهت پیش‌بینی زاویه فنری با فرض رفتار کرنش سخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 38-43]
 • موتور بوبین صدا طراحی محرکه‌ای جدید جهت تحریک یک نمونه شیر هیدرولیکی خطی صنعتی و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]

ن

 • نرخ براده برداری مقایسه مشخصات خروجی فرآیندهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی و تخلیه الکتریکی به کمک پودر آلومینیوم بر روی ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 25-37]
 • نرخ سایش ابزار مقایسه مشخصات خروجی فرآیندهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی و تخلیه الکتریکی به کمک پودر آلومینیوم بر روی ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 25-37]
 • نیروی برش بررسی کمی نیروها در فرایند داخل‏ تراشی و ارائه روش جدید برای محاسبه نیروی نوک ابزار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 10-23]
 • نیروی نوک ابزار بررسی کمی نیروها در فرایند داخل‏ تراشی و ارائه روش جدید برای محاسبه نیروی نوک ابزار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 10-23]

ه

 • هیدروکسی آپاتیت بررسی میزان خوردگی الکتروشیمیایی ایمپلنت های پزشکی تیتانیوم و فولاد ضد زنگ ساخته شده به روش ماشین کاری و ذوب انتخابی با پرتو لیزر در شرایط سطحی متفاوت [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 24-38]