نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلومینیوم 7075 بررسی تاثیر فرایند پرس کاری در کانال های هم مقطع (ECAP) و عملیات حرارتی پس از آن بر رفتار مکانیکی آلیاژ 7075 [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • آلیاژ آلومینیوم 2024T بهبود خواص مکانیکی آلیاژ AA2024 از طریق ترکیب مناسب عملیات حرارتی و نورد سرد [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 19-25]

ا

 • ارتعاشات فراصوت تاثیر ارتعاشات فراصوت در فشرده‎سازی داغ پودرهای آلومینیوم و آلیاژ تیتانیوم [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]
 • الگوریتم ژنتیک بررسی تجربی و مدل‌سازی عددی فرآیند تراکم دینامیکی پودر آهن خالص و مخلوط‌ پودر آهن با ذرات سرامیک [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 20-28]
 • انحلال بررسی تاثیر فرایند پرس کاری در کانال های هم مقطع (ECAP) و عملیات حرارتی پس از آن بر رفتار مکانیکی آلیاژ 7075 [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]

ب

 • بارگذاری ضربه‌ای بررسی تجربی و مدل‌سازی عددی فرآیند تراکم دینامیکی پودر آهن خالص و مخلوط‌ پودر آهن با ذرات سرامیک [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 20-28]
 • بدنه خودرو بررسی سایش گالینگ روی قالب‌های تولیدی ضربه‌ای حین کار با ورق ‌فولادی پراستحکام پیشرفته [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 13-19]

پ

 • پرس‌کاری در کانال‌های هم‌مقطع بررسی تاثیر فرایند پرس کاری در کانال های هم مقطع (ECAP) و عملیات حرارتی پس از آن بر رفتار مکانیکی آلیاژ 7075 [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]
 • پودر آهن بررسی تجربی و مدل‌سازی عددی فرآیند تراکم دینامیکی پودر آهن خالص و مخلوط‌ پودر آهن با ذرات سرامیک [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 20-28]
 • پیچش فشار بالا رفتار تغییر شکل پلاستیک دیسک های آلیاژ آلومینیوم 5452 تحت فرآیند پیچش فشار بالای مقید نشده و تأثیر پارامترهای دور و فشارهای اعمالی بر شعاع بحرانی آن ها [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 40-47]
 • پیرسازی بررسی تاثیر فرایند پرس کاری در کانال های هم مقطع (ECAP) و عملیات حرارتی پس از آن بر رفتار مکانیکی آلیاژ 7075 [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-10]

ت

 • تراکم دینامیکی پودر بررسی تجربی و مدل‌سازی عددی فرآیند تراکم دینامیکی پودر آهن خالص و مخلوط‌ پودر آهن با ذرات سرامیک [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 20-28]
 • ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید مطالعه تجربی نرخ براده برداری، زبری و توپوگرافی سطح ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 29-39]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید رفتار تغییر شکل پلاستیک دیسک های آلیاژ آلومینیوم 5452 تحت فرآیند پیچش فشار بالای مقید نشده و تأثیر پارامترهای دور و فشارهای اعمالی بر شعاع بحرانی آن ها [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 40-47]
 • توپوگرافی سطح مطالعه تجربی نرخ براده برداری، زبری و توپوگرافی سطح ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 29-39]

چ

 • چکش پرتابه‌ای بررسی تجربی و مدل‌سازی عددی فرآیند تراکم دینامیکی پودر آهن خالص و مخلوط‌ پودر آهن با ذرات سرامیک [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 20-28]
 • چگالش پودر تاثیر ارتعاشات فراصوت در فشرده‎سازی داغ پودرهای آلومینیوم و آلیاژ تیتانیوم [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]

خ

 • خواص مکانیکی بهبود خواص مکانیکی آلیاژ AA2024 از طریق ترکیب مناسب عملیات حرارتی و نورد سرد [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 19-25]
 • خوردگی چسبندگی بررسی سایش گالینگ روی قالب‌های تولیدی ضربه‌ای حین کار با ورق ‌فولادی پراستحکام پیشرفته [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 13-19]

ز

 • زاویه شکل‌دهی تأثیر پارامترهای فرایند بر عیب نازک‌شدگی در شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی شکل [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 11-18]
 • زبری سطح مطالعه تجربی نرخ براده برداری، زبری و توپوگرافی سطح ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 29-39]

س

 • سایش قالب بررسی سایش گالینگ روی قالب‌های تولیدی ضربه‌ای حین کار با ورق ‌فولادی پراستحکام پیشرفته [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 13-19]

ش

 • شبیه‎سازی شبیه‎سازی و بررسی امکان صیقل‎کاری قالب فورج با انحنای خاص به روش ماشین‎کاری با جریان سایشی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 48-57]
 • شعاع بحرانی (r*) رفتار تغییر شکل پلاستیک دیسک های آلیاژ آلومینیوم 5452 تحت فرآیند پیچش فشار بالای مقید نشده و تأثیر پارامترهای دور و فشارهای اعمالی بر شعاع بحرانی آن ها [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 40-47]
 • شعاع گوشه غلتک تأثیر پارامترهای فرایند بر عیب نازک‌شدگی در شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی شکل [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 11-18]
 • شکل‌دهی غلتکی سرد تأثیر پارامترهای فرایند بر عیب نازک‌شدگی در شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی شکل [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 11-18]
 • شکل‌دهی ورق‌های فلزی بررسی سایش گالینگ روی قالب‌های تولیدی ضربه‌ای حین کار با ورق ‌فولادی پراستحکام پیشرفته [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 13-19]

ص

 • صیقل‎کاری شبیه‎سازی و بررسی امکان صیقل‎کاری قالب فورج با انحنای خاص به روش ماشین‎کاری با جریان سایشی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 48-57]

ف

 • فشردن محوری داغ تاثیر ارتعاشات فراصوت در فشرده‎سازی داغ پودرهای آلومینیوم و آلیاژ تیتانیوم [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-12]

ک

 • کرنش مؤثر پلاستیک رفتار تغییر شکل پلاستیک دیسک های آلیاژ آلومینیوم 5452 تحت فرآیند پیچش فشار بالای مقید نشده و تأثیر پارامترهای دور و فشارهای اعمالی بر شعاع بحرانی آن ها [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 40-47]

گ

 • گالینگ بررسی سایش گالینگ روی قالب‌های تولیدی ضربه‌ای حین کار با ورق ‌فولادی پراستحکام پیشرفته [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 13-19]

م

 • ماشین‎کاری با جریان سایشی شبیه‎سازی و بررسی امکان صیقل‎کاری قالب فورج با انحنای خاص به روش ماشین‎کاری با جریان سایشی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 48-57]
 • ماشینکاری تخلیه الکتریکی مطالعه تجربی نرخ براده برداری، زبری و توپوگرافی سطح ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 29-39]

ن

 • نرخ براده برداری مطالعه تجربی نرخ براده برداری، زبری و توپوگرافی سطح ترکیب بین فلزی تیتانیوم آلومیناید در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 29-39]
 • نورد سرد بهبود خواص مکانیکی آلیاژ AA2024 از طریق ترکیب مناسب عملیات حرارتی و نورد سرد [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 19-25]