دوره و شماره: دوره 7، شماره 10، دی 1399، صفحه 1-72 
3. سنتز نانوفریت‌های CuNiF و CoMnF به روش سل-ژل احتراقی و بررسی خواص کاتالیستی آن‌ها بر رفتار تجزیه حرارتی نانو ذرات آمونیوم پرکلرات

صفحه 26-33

زهرا خدادادی پور؛ آرمان صدقی؛ جواد محبی زیناب؛ مرضیه آزادفلاح؛ سعید باغشاهی؛ سمانه هدایتی