نویسنده = عطریان، امیر
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیر حرارت بر رفتار کششی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Al-3 vol% SiC

دوره 5، شماره 2، مهر و آبان 1397، صفحه 1-8

محمدرضا سلطانی؛ امیر عطریان