نویسنده = عباسی نژاد، حامد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تجربی خیز و اعوجاج زاویه ای ورق های فولادی st37 پس از گرمایش خطی القایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-44

سید جلال همتی؛ حامد عباسی نژاد


2. تمدید عمر پره های مستعمل توربین با اعمال فشار هیدرو استاتیک گرم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-50

پوریا مهدیزاده مهرجو؛ سید جلال همتی