نویسنده = اسلامی فارسانی، رضا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فصل مشترک و رفتار ضربه شارپی چندلایه های الیاف/ فلز حاوی نانوصفحات گرافن و الیاف هیبریدی شیشه/ کولار

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 10-19

سید نوید حسینی آب بندانک؛ مهدی عبدالهی آذغان؛ رضا اسلامی فارسانی


2. بررسی تجربی رفتار کششی کامپوزیت پلیمری خودترمیم شونده تحت اثر سیکل های گرمایشی

دوره 5، شماره 2، مهر و آبان 1397، صفحه 18-25

سیدمحمدرضا خلیلی؛ محسن زارعی؛ رضا اسلامی فارسانی؛ محمدرضا زمانی


3. بررسی تجربی رفتار خمشی کامپوزیت‌های لایه‌ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت حاوی نانوذرات رس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-54

فرید بهاری سامبران؛ رضا اسلامی فارسانی؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری


4. مطالعه تجربی تاثیر سیکل سرمایشی و اصلاح سطحی فلز بر خواص خمشی کامپوزیت لایه ای آلومینیوم- اپوکسی/ الیاف بازالت

دوره 4، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 15-24

مهدی عبدالهی آذغان؛ فردین اصغری آرپاتپه؛ رضا اسلامی فارسانی