نویسنده = پاک، عباس
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی عددی ابزارهای غلتکی جوشکاری فراصوتی مواد گرمانرم

دوره 5، شماره 2، مهر و آبان 1397، صفحه 26-33

حبیب دارابی بختیار؛ عباس پاک