موضوعات = آزمون های غیرمخرب
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل اجزای محدود آزمون غیرمخرب دمانگاری ارتعاشی به کمک فرکانس تشدید عیب

دوره 6، شماره 7، دی 1398، صفحه 24-33

سید علی قرشی؛ فرهنگ هنرور؛ سید مرتضی طباطبایی پور


2. بازرسی غیرمخرب محصولات کشاورزی غده‌ای طی دوره انبارمانی با آزمون‌های صوتی و فشاری

دوره 6، شماره 7، دی 1398، صفحه 52-60

رسول کریمی؛ محمد ابونجمی؛ سید رضا حسن بیگی