موضوعات = آزمون های غیرمخرب
تعداد مقالات: 12
2. پایش و تشخیص عیب خوردگی در جداره داخلی لوله فلزی به روش غیرمخرب امپدانس الکترومکانیکی

دوره 7، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 8-17

رضا حمزه لو؛ بهنام آخوندی؛ مرتضی فاتحی


3. به کارگیری تکنیک حرارت نگاری پالسی در ارزیابی عیوب خوردگی در ورق‌های فولادی

دوره 7، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 24-32

علیرضا احمدی؛ محمدرضا فراهانی؛ امیررضا اردبیلی


4. مطالعه تجربی اثر ارتعاشات هارمونیک بر آزادسازی تنش در اتصال جوشی لوله فولادی AISI-1021

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 1-7

امیرحسین زمانپور؛ محمدرضا فراهانی؛ مجید فرهنگ؛ نوید وفا


5. شناسایی ترک در لوله‌های گاز با استفاده از پرتونگاری دیجیتال، تبدیل موجک و کرولت

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 26-32

امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ پیمان رستمی؛ جهانگیر نکویی


6. گرمانگاری کانال های خنک کاری با استفاده از حرارت دهی با بخار

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-44

محمد مصطفی خلیلی؛ محمدرضا فراهانی؛ سعید اصغری


7. اندازه‌گیری غیرمخرب عیوب داخلی با استفاده از روش تداخل سنجی لیزری برشی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 45-52

سینا صباغی فرشی؛ داود اکبری؛ نوید ٌصابری نصرآباد


8. طراحی و ساخت ضخامت سنج لیزری و بررسی تاثیر تغییرات عمق اسکن و شدت نور محیط بر دقت ابرنقاط خروجی

دوره 6، شماره 9، اسفند 1398، صفحه 37-44

رضا حمزه لو؛ امیر رفاهی اسکوئی؛ مصطفی ورمزیار


9. بازرسی غیرمخرب محصولات کشاورزی غده‌ای طی دوره انبارمانی با آزمون‌های صوتی و فشاری

دوره 6، شماره 7، دی 1398، صفحه 52-60

رسول کریمی؛ محمد ابونجمی؛ سید رضا حسن بیگی


10. تحلیل اجزای محدود آزمون غیرمخرب دمانگاری ارتعاشی به کمک فرکانس تشدید عیب

دوره 6، شماره 7، دی 1398، صفحه 24-33

سید علی قرشی؛ فرهنگ هنرور؛ سید مرتضی طباطبایی پور