موضوعات = روشهای ماشینکاری
تعداد مقالات: 37
29. ساخت و مشخصه یابی نانو ذرات مس با استفاده از روش ماشینکاری تخلیه الکتریکی به کمک ارتعاشات فراصوتی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 24-31

مسعود آزاد؛ امین اله محمدی؛ علیرضا فدایی تهرانی


30. روشی جدید در پیش‏ بینی و کنترل تجربی پدیده چتر در فرایند داخل‏ تراشی

دوره 5، شماره 4، بهمن و اسفند 1397، صفحه 56-73

مریم خلیلی گشنیگانی؛ منصور رفیعیان؛ محمدمهدی ابوترابی


31. بهینه‌سازی همزمان زبری سطح و نرخ برداشت ماده در تراشکاری خشک سوپرآلیاژ اینکونل600

دوره 5، شماره 3، آذر و دی 1397، صفحه 1-11

بهبود حیدری؛ محمدمهدی ابوترابی؛ حمیدرضا کریمی زارچی


32. موقعیت دهی سطوح با فرم آزاد به کمک ناحیه بندی سطح و الگوریتم ژنتیک

دوره 5، شماره 3، آذر و دی 1397، صفحه 22-31

امیر افشاری؛ حسین امیرآبادی؛ جواد زحمتی


34. بررسی کمی نیروها در فرایند داخل‏ تراشی و ارائه روش جدید برای محاسبه نیروی نوک ابزار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 10-23

مریم خلیلی گشنیگانی؛ منصور رفیعیان؛ محمدمهدی ابوترابی


35. بررسی پارامترهای موثر بر آسیب های وارده به ساندویچ پنل کامپوزیتی در حین فرآیند سوراخکاری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-60

هادی اسکندری؛ ایمان دانایی؛ سعید نوری