کلیدواژه‌ها = سوراخکاری
مدل‌‌سازی ریاضی و تحلیل حساسیت سوبل در بهینه‌‌سازی پارامترهای سوراخکاری چندلایه‌‌های کامپوزیتی شیشه/اپوکسی

دوره 8، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 43-53

مظاهر سلامت طلب؛ وحید طهماسبی؛ مهدی صفری؛ علی زین العابدین بیگی


بررسی تاثیر متغیرهای مختلف جهت کاهش تورقِ ناشی از سوراخکاری در چندلایه های کامپوزیتی

دوره 8، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 15-20

هادی قسمتی کوچکی؛ مهناز ذاکری؛ مجیدرضا آیت اللهی