نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی غیرمخرب تغییرات ریزساختاری ناشی از سوختگی سنگ‌زنی با بهره‌گیری از کاوشگر‌های الکترومغناطیسی

دوره 8، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 9-19

حسین نوروزی صحرائی؛ کیان کرمی‌نژاد؛ سعید کهربائی؛ مهرداد کاشفی؛ ایمان احدی اخلاقی؛ احسان احدی اخلاقی