نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی و عددی فروریزی جاذب انرژی هیبریدی فلز-کامپوزیت تحت بارگذاری شبه استاتیک

دوره 6، شماره 8، بهمن 1398، صفحه 54-66

مهدی طیباتی؛ حامد احمدی؛ غلامحسین لیاقت