نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ترک در لوله‌های گاز با استفاده از پرتونگاری دیجیتال، تبدیل موجک و کرولت

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 26-32

امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ پیمان رستمی؛ جهانگیر نکویی