نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت ضخامت سنج لیزری و بررسی تاثیر تغییرات عمق اسکن و شدت نور محیط بر دقت ابرنقاط خروجی

دوره 6، شماره 9، اسفند 1398، صفحه 37-44

رضا حمزه لو؛ امیر رفاهی اسکوئی؛ مصطفی ورمزیار