نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و بررسی ریزساختاری سرامیک‌های پایه TiB2 با افزودنی‌های SiC و Si3N4

دوره 6، شماره 5، آبان 1398، صفحه 13-17

محمد دشتی گرمی؛ زهرا حمیدزاده محاسنی؛ زهره احمدی؛ مهدی شاهدی اصل