نویسنده = بهنام معتکف ایمانی
تعداد مقالات: 2
1. اندازه گیری و مدلسازی خطاهای هندسی میز دورانی در فرز CNC چهار محور

دوره 6، شماره 7، دی 1398، صفحه 1-11

حمید نوروزی داینی؛ بهنام معتکف ایمانی