نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. موقعیت دهی سطوح با فرم آزاد به کمک ناحیه بندی سطح و الگوریتم ژنتیک

دوره 5، شماره 3، آذر و دی 1397، صفحه 22-31

امیر افشاری؛ حسین امیرآبادی؛ جواد زحمتی