نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی و تجربی عیب چین‎خوردگی لبه در فرآیند شکل‎دهی غلتکی سرد مقاطع عریض

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 28-36

حسین محمدی نجف آبادی؛ حسن مسلمی نائینی؛ رسول صفدریان؛ داود اکبری؛ محمدمهدی کسایی؛ بهنام عباس زاده