نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر درصد پرشدگی و زاویه چاپ بر خواص حافظه شکلی PLA در فرآیند لایه نشانی مذاب و مقایسه با روش قالب‌گیری فشاری

دوره 7، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 14-23

سارا ابیدریان؛ امیرحسین بهروش؛ محسن برموز؛ سید کاوه هدایتی