نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت یک اسکنر استریویی فعال و صحت سنجی نتایج از دیدگاه مترولوژیک

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 20-29

مریم انصاری؛ قاسم امیریان؛ سید محمد امام؛ سید جلال همتی