نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای موثر بر آسیب های وارده به ساندویچ پنل کامپوزیتی در حین فرآیند سوراخکاری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-60

هادی اسکندری؛ ایمان دانایی؛ سعید نوری