نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی و عددی اثر شوک دهی لیزری بر روی تنش پسماند و عمر خستگی در ورق سوراخ‌دار

دوره 8، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 59-67

مهنوش علی نقیان؛ سعید گلابی؛ محسن ایرانی رهقی