نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر فرایند اصطکاکی اغتشاشی با تعداد پاس مختلف بر خواص مکانیکی، سایشی و خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061

دوره 5، شماره 3، آذر و دی 1397، صفحه 12-21

حامد آقامحمدی؛ رسول جمشیدی؛ اکبر حیدرپور؛ یوسف مظاهری رودبالی؛ مهرداد نعمتی