نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی خاصیت پیزوالکتریک باریم تیتانات در کاشتنی ها و داربست سه بعدی استخوانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-9

آرین احترامی؛ پیام سرائیان؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ محمود اعظمی