نویسنده = معین طاهری
بررسی تجربی اثر پارامترهای لیزر بر روی استحکام و قطر سطح دکمه جوش نقطه‌ای لیزری فولاد زنگ نزن316

دوره 8، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 23-29

مهدی میرزالو؛ مهدی مدبری فر؛ معین طاهری؛ ایمان علی قورچی؛ علیرضا کاریان


بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای مختلف بر نیرو در فاز دوم نانومنیپولیشن دوبعدی

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 23-31

فاطمه فریدونی؛ معین طاهری؛ مهدی مدبری فر