نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 6
2. اندازه‌گیری غیرمخرب عیوب داخلی با استفاده از روش تداخل سنجی لیزری برشی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 45-52

سینا صباغی فرشی؛ داود اکبری؛ نوید ٌصابری نصرآباد


4. بررسی عددی و تجربی عیب چین‎خوردگی لبه در فرآیند شکل‎دهی غلتکی سرد مقاطع عریض

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 28-36

حسین محمدی نجف آبادی؛ حسن مسلمی نائینی؛ رسول صفدریان؛ داود اکبری؛ محمدمهدی کسایی؛ بهنام عباس زاده