نویسنده = ���������������� ����������������������
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تجربی پرس‌کاری ورق‌های چندلایه فلز/کامپوزیت تقویت‌شده با الیاف شیشه و ذرات نانو رس

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 1-10

فرزاد برومند قهنویه؛ سیدمحمدحسین سیدکاشی؛ محمد حسین پل


3. مطالعه تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ قطعه Y-شکل جفت با کمک روش تحلیل واریانس

دوره 6، شماره 7، دی 1398، صفحه 34-41

سیدمرتضی عابدی؛ سیدمحمدحسین سیدکاشی؛ خلیل خلیلی؛ امیر اشرفی