نویسنده = ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و مشخصه یابی نانو ذرات مس با استفاده از روش ماشینکاری تخلیه الکتریکی به کمک ارتعاشات فراصوتی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 24-31

مسعود آزاد؛ امین اله محمدی؛ علیرضا فدایی تهرانی